KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA KAT. C,CE

|

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy osób, które otrzymały prawo jazdy:

 

• kat. C (lub C1) po 10. września 2009,
• kat. D (lub D1) po 10. września 2008,

Przed rozpoczęciem szkolenia kursant powinien okazać:

• Dowód osobisty
• Prawo jazdy
• Badania lekarskie oraz psychologiczne (stwierdzające brak przeciwwskazań na stanowisku kierowcy)

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje 140 godzin:

• 130 godzin zajęć teoretycznych
• 8 godzin jazdy w ruchu drogowym
• 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin jest pisemny w postaci testu jednokrotnego wyboru i składa się z dwóch części:

1 część = 20 pytań (wymagane jest minimum 16 pozytywnych odpowiedzi)
2 część = 10 pytań (wymagane jest minimum 5 pozytywnych odpowiedzi)

 

Zapisz sie na kurs

Wystarczy wypełnić formularz. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zapisu.

Plac manewrowy

Posiadamy doskonale wyposażony plac manewrowy odpowiadający warunkom egzaminacyjnym.