Znaki nakazu

|

Nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem):
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo przed znakiem.
Nakaz jazdy w prawo (skręcanie za znakiem):
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo za znakiem.
Nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem):
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo przed znakiem.
Nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem):
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo za znakiem.
Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie:
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem. Skręcanie na skrzyżowaniu w prawo bądź w lewo jest zabronione.
Nakaz jazdy prosto lub w prawo:
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.
Nakaz jazdy prosto lub w lewo:
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo:
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem.
Nakaz jazdy z prawej strony znaku:
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.
Nakaz jazdy z lewej strony znaku:
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z lewej strony tego znaku.
Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku:
Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.
Ruch okrężny:
wskazuje kierującemu pojazdem skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez znak. Kierujący jest zobowiązany do poruszania się dookoła tej wysepki, w odpowiednim kier.
Droga dla rowerów:
Wskazuje drogę (lub wydzielony pas ruchu), z której zobowiązane są korzystać osoby jadące na rowerach jednośladowych. Z drogi tej mogą korzystać także osoby kierujące motorowerami, ale nie wolno im rozwijać prędkości większej niż 40 km/h.
Koniec drogi dla rowerów:
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Prędkość minimalna:
Oznacza, że na drodze, na której jest umieszczony znak, kierujący nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż określona na znaku. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zmniejszenie prędkości zostało podyktowane bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Koniec prędkości minimalnej:
Wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak: prędkość minimalna.
Droga dla pieszych:
Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla pieszych, z której są oni zobowiązani korzystać.
Koniec drogi dla pieszych:
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi:
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych:
Nakazuje używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Koniec używania łańcuchów przeciwpoślizgowych:
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.