Znaki ostrzegawcze

|
Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak). Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie.
Niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem: koniec.
Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem: Koniec.
Skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyżowaniu , na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez strzałki na znaku.
Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.
Przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub półzapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.
Słupki wskaźnikowe
Słupek z trzema kreskami umieszczany jest pod tarczą znaku ostrzegawczego. Słupek z dwiema kreskami umieszczany jest na 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym a przejazdem kolejowym, natomiast słupek z jedną kreską umieszcza się na 1/3 odległości pomiędzy znakiem a przejazdem.
Krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym
Znak ten umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem kolejowym bez zapór lub półzapór. Oznacza on, że przez przejazd przebiega linia kolejowa jednotorowa. Znak ten wskazuje także miejsce zatrzymania pojazdu w związku z przejazdem pociągu.
Krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym
Znak ten umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem kolejowym bez zapór lub półzapór. Oznacza on, że przez przejazd przebiega linia kolejowa wielotorowa. Znak ten wskazuje także miejsce zatrzymania pojazdu w związku z przejazdem pociągu.
Nierówna droga
Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.
Próg zwalniający
Ostrzega o występowaniu na drodze "progu" , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.
Zwężenie jezdni obustronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.
Zwężenie jezdni prawostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.
Zwężenie jezdni lewostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.
Ruchomy most
Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony.
Roboty na drodze
Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i maszyny pracujące na drodze.
Śliska jezdnia
Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi. Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.
Przejście dla pieszych
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
Uwaga dzieci
Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować szczególną ostrożność.
Uwaga na zwierzęta
Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych.
Uwaga na zwierzęta dzikie
Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt żyjących w lasach.
Uwaga silny boczny wiatr
Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po części bieżącej jezdni.
Tramwaj
Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.
Niebezpieczny zjazd
Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.
Stromy podjazd
Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.
Rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga rowerowa krzyżuje się lub łączy z jezdnią.
Spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej "obecności" na drodze.
Lotnisko
Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.
Sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi, który pokryty jest żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi.
Nadbrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.
Sygnały świetlne
Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.
Inne niebezpieczeństwa
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje osię znak z odwróconym symbolem.
Oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
Zator drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.
Wypadek drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.