Znaki informacyjne

|
Droga z pierwszeństwem
Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu
Znak ten odwołuje działanie znaku droga z pierwszeństwem. Pod znakiem może być tabliczka informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się droga z pierwszeństwem.
Droga jednokierunkowa
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kier ruchu.
Droga bez przejazdu
Informuje o wjeździe na drogę, której koniec nie ma połączenia z inną drogą.
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z prawej strony
Informuje o drodze, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. droga ta występuje z prawej strony za skrzyżowaniem.
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z lewej strony
Informuje o drodze, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. droga ta występuje z lewej strony za skrzyżowaniem.
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
Oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do zwężonego odcinka drogi ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdzającymi z kier przeciwnego. Z drugiej strony takiego odcinka umieszczony jest znak pierwszeństwo dla nadjeżdża jących z przeciwka.
Miejsce przejścia dla pieszych
Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni. Na obszarze zabudowanym razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa Agatka.
Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Na obszarze zabudowanym, razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa Agatka.
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Na obszarze zabudowanym, razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa Agatka.
Droga ekspresowa
Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.
Koniec drogi ekspresowej
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Autostrada
Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Koniec autostrady
Oznacza miejsce, w którym kończy się autostrada. Pod znakiem może być tabliczka informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się autostrada.
Początek pasa ruchu dla autobusów
Informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem.
Pas ruchu dla autobusów
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja.
Początek pasa ruchu powolnego
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Koniec pasa ruchu powolnego
Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Przystanek autobusowy
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Przystanek trolejbusowy
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Przystanek tramwajowy
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się tramwajów komunikacji publicznej.
Parking
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz tabliczki).
Parking - miejsce zastrzeżone
Znak ten informuje o miejscu przeznaczonym do postoju lub parkowania dla określonego użytkownika.
Parking zadaszony
Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Postój taksówek
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Koniec postoju taksówek
Oznacza koniec odcinka drogi przeznaczonego do postoju wolnych taksówek osobowych.
Postój taksówek bagażowych
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju taksówek bagażowych.
Koniec postoju taksówek bagażowych
Oznacza koniec postoju dla taksówek bagażowych.
Szpital
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Policja
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Punkt opatrunkowy
Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Stacja benzynowa
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Stacja benzynowa z benzyną bezołowiową
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo z bęzyną bezołowiową.
Stacja paliwowa tylko z gazem do napedu pojazdów
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Telefon
Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
Poczta
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Stacja obsługi technicznej
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Wulkanizacja.
Myjnia.
Toaleta publiczna
Informuje, że w pobliżu znajduje się toaleta do użytku publicznego. W przypadku, gdy w dolnej części znaku umieszczony jest napis BUS, toaleta ta jest wyposażona w urządzenie do wypróżniania toalet zainstalowanych w autobusach i przyczepach kempingowych.
Bufet lub kawiarnia.
Restauracja.
Hotel lub motel.
Obozowisko (kemping).
Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne dla przyczep.
Pole biwakowe.
Schronisko młodzieżowe.
Punkt Informacji turystycznej.
Informacja radiowa o ruchu drogowym
Znak ten podaje nazwę stacji radiowej i częstotliwość fal na jakich nadawane są informacje o ruchu drogowym.
Przejście podziemne dla pieszych.
Schody ruchome w dół.
Przejście nadziemne dla pieszych.
Schody ruchome w górę.
Tunel
Znak ten oznacza wjazd do tunelu. Należy pamiętać, że w tunelu obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.
Koniec tunelu
Znak ten informuje o miejscu, w którym kończy się tunel.
Dopuszczalna prędkość
wskazuje przykładowo dopuszczalne prędkości na drogach w granicach państwa.
Strefa zamieszkania
Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Koniec strefy zamieszkania
Znak ten informuje o wyjeździe ze strefy zamieszkania.
Obszar zabudowany
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Koniec obszaru zabudowanego
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Strefa parkowania
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu silnikowego pobierana jest opłata.
Koniec strefy parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
Droga wewnętrzna
Oznacza wyjazd z drogi publicznej.
Koniec drogi wewnętrznej
Oznacza wjazd na drogę publiczną.
Zmiana pierwszeństwa
Pobór opłat
Wskazuje miejsce, w którym pobierane są opłaty za przejazd drogą.
Prędkość zalecana ... km/h.
Oznacza wjazd na odcinek drogi, na którym zaleca się jazdę z podaną na znaku prędkością wyrażoną w km/h. Zalecana prędkość może być także podawana przy pomocy tablicy lub sygnalizatora z wyświetlonymi białymi cyframi.