Znaki kierunku i miejscowości

|
Tablica przeddrogowskazowa
Przedstawia rozkład kierunków dróg na najbliższym skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu jest zaznaczony najgrubszą linią. Na znaku mogą występować również symbole pionowych znaków drogowych - oznacza to, że znaki te znajdują się na danej drodze.
Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
Tablica taka uprzedza o zjeździe z autostrady.
Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Tablica ta uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę.
Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni.
Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią.
Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie.
Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie.
Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę.
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę.
Drogowskaz w kształcie strzały - do miasta.
Drogowskaz w kształcie strzały - do wsi.
Drogowskaz do dzielnicy miasta.
Drogowskaz do lotniska.
Drogowskaz do dworca bądź stacji kolejowej.
Drogowskaz do dworca autobusowego.
Drogowskaz do przystani promowej
Wskazuje kierunek do przystani promu morskiego lub rzecznego
Drogowskaz do muzeum.
Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego.
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Wskazuje kierunek do przystani promu morskiego lub rzecznego.
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury.
Drogowskaz do zabytku przyrody.
Drogowskaz do punktu widokowego.
Tablica kierunkowa
Określa odległości do głównych miejscowości, leżących przy danej drodze. Tablica ta może być umieszczana po lewej stronie jezdni.
Tablica szlaku drogowego
Określa odległości do głównych miejscowości leżących przy danym szlaku drogowym. Jeżeli w dolnej części tablicy nazwa miejscowości umieszczona jest pod kreską, to miasto wprawdzie nie leży przy danym szlaku drogowym, ale istnieje z nim połączenie inną drogą.
Tablica szlaku drogowego na autostradzie.
Znak szlaku drogowego z numerem drogi krajowej.
Znak szlaku drogowego z numerem drogi krajowej, na której dopuszcza się zwiększony nacisk osi pojazdu
Znak ten przedstawia numer drogi krajowej. Drogą tą mogą poruszać się pojazdy o zwiększonym nacisku osi.
Znak szlaku drogowego z numerem autostrady.
Znak szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej
Litera E na znaku informuje, że droga jest ustalona w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Tablica miejscowości
Oznacza wjazd do miejscowości nie stanowiącej obszaru zabudowanego.
Tablica miejscowości (obszaru zabudowanego)
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Tablica koniec miejscowości
Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Tablica węzła drogowego na autostradzie
Informuje o zbliżaniu się do węzła drogowego, określa jego numer oznaczający bieżący kilometr drogi, na którym węzeł się znajduje oraz odległość tablicy od wyjazdu z autostrady.
Tablica dzielnicy miasta
Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Obwodnica
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.