Znaki uzupełniające

|
Przejście graniczne.
Przekraczanie granicy zabronion
Granica obszaru administracyjnego
Nazwa rzeki
Znak uprzedzający o zakazie, umieszczany za skrzyżowaniem
Znak uprzedzający o zakazie, umieszczany przed skrzyżowaniem
Znak wskazujący sposób jazdy w związku z zakazem skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu
Znak wskazujący objazd w związku z zamknięciem drogi
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego (np. z powodu robót drogowych). Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Znak prowadzący na drodze objazdowej
Znak ten stosuje się w związku z zamknięciem drogi dla ruchu drogowego. Umieszcza się go wzdłuż drogi objazdowej
Znak wskazujący kierunki na pasach ruchu, umieszczony obok jezdni
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu
Znak wskazujący kierunki na pasach ruchu, umieszczony nad poszczególnymi pasami ruchu
Znak wskazujący przejazd tranzytowy określonego rodzaju pojazdów, umieszczany przed skrzyżowaniem
Znak wskazujący przejazd tranzytowy określonego rodzaju pojazdów, umieszczany na skrzyżowaniu
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
Informują one o początku pasa wyjazdu z autostrady. Znak z trzema paskami wskazuje odległość 300 metrów od wyjazdu z autostrady
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
Informują one o początku pasa wyjazdu z autostrady. Znak z dwoma paskami wskazuje odległość 200 metrów od wyjazdu z autostrady
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
Informują one o początku pasa wyjazdu z autostrady. Znak z jednym paskiem wskazuje odległość 100 metrów od wyjazdu z autostrady
Znak wskazujący przeciwny kierunek na lewym pasie ruchu
Znak wskazujący koniec wewnętrznego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Znak wskazujący koniec wewnętrznego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej.
Znak wskazuje przeciwny kierunek dla karetek pogotowia na lewym pasie ruchu
Pas ruchu dla rowerów
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Ograniczenia na pasie ruchu