Znaki drogowe poziome

|
linia przerywana długa
oddziela pasy ruchu na jezdni
linia pojedyncza ciągła
linia ta oddziela pasy ruchu na jezdni. Jej przekraczanie jest zabronione
linia jednostronnie przekraczalna - długa
linię tę stosuje się do oddzielenia pasów ruchu o przeciwnych kierunkach. Linię tę można przekraczać tylko od strony linii przerywanej
linia podwójna ciągła
linia ta rozgranicza pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Linii tej nie wolno przekraczać
linia ostrzegawcza
linia przerywana krótka
oddziela pasy ruchu na jezdni
linia krawędziowa przerywana
linia ta umieszczana jest przy krawędzi jezdni. Oznacza ona, że nie wolno zatrzymywać się na jezdni wzdłuż tej linii, ale wolno zatrzymywać się po przekroczeniu tej linii (np. na poboczu)
linia krawędziowa ciągła
linia ta zabrania kierującemu zatrzymywania się zarówno na jezdni jak i na poboczu
strzałka kierunkowa na wprost
strzałka kierunkowa w lewo
strzałka kierunkowa do zawracania
strzałka naprowadzająca w lewo
przejście dla pieszych
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla pieszych chcących przejść na drugą stronę jezdni
przejazd dla rowerzystów
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla rowerzystów chcących przejechać na drugą stronę jezdni
linia bezwzględnego zatrzymania - stop
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją razem ze znakiem drogowym pionowym stop
linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją wraz ze znakiem drogowym pionowym Ustąp pierwszeństwa przejazdu
linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu np. na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przed przejściem dla pieszych wyposażonym w sygnalizację świetlną
trójkąt podporządkowania
może on być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Ustąp pierwszeństwa przejazdu lub linia warunkowego zatrzymania, złożona z trójkątów, jeżeli zastosowano znak drogowy pionowy Ustąp pierwszeństwa przejazdu
napis STOP
może być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub linia bezwzględnego zatrzymania - stop, jeśli zastosowano znak drogowy pionowy Stop
linia przystankowa
znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej
stanowisko postojowe
znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on również parkowania obok
linia wyznaczająca pas postoju
znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów
koperta
znak ten wskazuje miejsce przeznaczone do parkowania tylko niektórych pojazdów ustalonych przez terenowy oddział administracji. Postój innych pojazdów jest zabroniony
powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym
linie te oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego
bus
oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej
rower
znak ten oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko do ruchu rowerów jednośladowych
miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
próg zwalniający